OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY


obchodní společnosti Sergiu Pliska

se sídlem Olomouc - Náměšť na Hané, V Ráji 750, 783 44

Identifikační číslo : 08888957

Daňové Identifikační číslo : CZ9408054315

zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Olomouc


 


Všeobecné podmínky nájmu vozidla.

- Minimální věk klienta je stanoven na 18 let a musí být držitelem platného řidičského průkazu skupiny B.

- Cena je stanovena za každý započatý kalendářní den pronájmu.

- Klient přebírá a vrací dodávku s plnou nádrží

- Při převzetí vozidla je pořízena fotodokumentace, interiéru, exteriéru a stavu paliva.

- Klient přebírá za vozidlo plnou zodpovědnost.

Rezervace vozidla

- Rezervace je platná až tehdy, když je zpětně potvrzena pronajímatelem.

- Potvrzení objednávky je zasláno nájemci na jím zvolené spojení pro potvrzení rezervace (telefonicky, SMS, e-mailem).

- Délka nájmu a termíny mohou být změněny i po potvrzení objednávky.

- Přeobjednání je možné provádět, pokud je vozidlo v danou dobu k dispozici.

- GarCars si vyhrazuje ve výjimečných případech odstoupit od potvrzené objednávky.

- Rezervovat můžete on-line pomocí rezervačního formuláře, telefonicky a také e-mailem.

- Změny v rezervaci mohou být prováděny po dohodě v závislosti na dostupnost vozů.

Platba

- Před začátkem pronájmu je třeba složit deposit ve výši 5.000 - 20.000 Kč (dle délky pronájmu a výše kauce) jako garance za případné škody způsobené kterýmkoliv z řidičů.

- Podrobné údaje o oprávněném řidiči a způsob platby bude potvrzen při sepsání smlouvy a nelze jej měnit.

- Celková cena za nájem vozu je včetně DPH je splatná na začátku pronájmu.

Pronájem

- V případě, že bylo nájemci zasláno potvrzení rezervace, je třeba je předložit při uzavírání smlouvy o nájmu vozidla.

- Nájemci bude předán typ a výbava vozidla, jaké má uvedené na potvrzené rezervaci.

- Není-li možné dodat nájemci vozidlo, které požaduje, vyhrazuje si pronajímatel dodat nájemci vozidlo srovnatelné za dohodnutou cenu, nebo vůz vyšší kategorie.

- Rezervované vozidlo je rezervováno maximálně 1 hodinu po dohodnuté době převzetí, pokud se telefonicky nedomluví nájemce s pronajímatelem jinak.

- V případě dřívějšího vrácení automobilu se účtuje původní domluvená cena.

(((Cesta do zahraničí: výjezd do zahraničí je nutné hlásit předem a být povoleno ve smlouvě. V případě neoprávněného výjezdu za hranice ČR bude nájemci doúčtován standardní poplatek za tuto službu plus sankční poplatek 10.000,- Kč. Navíc se ruší veškeré objednané doplňkové služby a budou převedeny případné servisní náklady na Váš účet.)))

Převzetí vozidla

- Při převzetí vozu bude vystaven předávací protokol. Zkontrolujte si prosím jsou-li údaje o najetých kilometrech, stavu paliva správně a v případě jakýchkoliv nesrovnalostí se obraťte na předávacího technika.

Vrácení vozidla

- Vozidlo musí být vráceno v čase a místě, které je uvedeno na nájemní smlouvě. V případě prodlení o více než 1 hodinu bude účtován další den výpůjčky.

- Vozidlo musí být vráceno kompletně čisté a ve stavu, v jakém je převzal nájemce, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Auto je považované za čisté: exteriér - karoserie, poklice a okna nesmí mít viditelnou špínu (např.: bláto, hmyz), interiér - sedadla, místo pro nohy, palubní deska atd. musí být čisté (např.: bez trhlin, škrábanců, špinavých skvrn, nesmí zůstat odpadky). Pokud se tak nestane, bude účtován poplatek za umytí dle ceníku autopůjčovny.

- Vozidlo je nájemce povinen vrátit se stejným obsahem pohonných hmot v nádrži, s jakým bylo vozidlo převzato v okamžiku výpůjčky (plná nádrž). V opačném případě je účtován sankční poplatek za dotankování pohonných hmot uvedený v ceníku autopůjčovny.

Pojištění a další služby

- V případě neoprávněného vyjetí asistenčního vozidla nebo není-li služba sjednána, jsou účtovány poplatky podle ceníku autopůjčovny.

- V případě nájemcem nezaviněných závad a nehod je asistence zahrnuta v ceně pronájmu. V případě zaviněných nehod, na které se nevztahuje pojištění, či závad jsou služby účtovány podle ceníku autopůjčovny.

- Odtah vozidla je účtován cenou podle ceníku autopůjčovny. V případě nájemcem nezaviněných závad a nehod je odtah vozidla zahrnut v ceně pronájmu. V případě zaviněných nehod, na které se nevztahuje pojištění, či závad jsou služby účtovány podle ceníku autopůjčovny.

- Vůz je pojištěn v rámci povinného a havarijního ručení na částku 80 000 000 Kč, pokud škodní událost přesáhne tuto částku, nájemce doplácí nadlimitní sumu.

- Příplatek za nulovou spoluúčast se vztahuje na vzniklé škody na objednaném a potvrzeném vozidle (poškození, krádež). Náklady jsou přeneseny na pronajímatele. Podmínkou je přivolání Policie. Výjimku tvoří škody způsobené na pneumatikách (proražení, proříznutí) a způsobené nesprávnou obsluhou (př.: palivo, řetězy, poškrábaný lak velkého rozsahu, apod.), výměna žárovek a skutečnost, kdy nájemci dojdou PHM. Zároveň je nutné ihned uvědomit pronajímatele.

- Každou škodní událost, tedy i takovou, při níž nedojde ke škodě na pronajatém vozidle, poškození nebo jeho zničení, je nájemce povinen ihned ohlásit pronajímateli a Policii. Dále je povinen vyplnit formulář "Záznam o dopravní nehodě", který obdržel s doklady k vozidlu, zajistit soupis všech účastníků, svědků, vozidel a jiných dotčených předmětů. Při nesplnění této povinnosti bude případná škoda uplatněna proti nájemci.

V případě nedodržení všeobecných podmínek pronájmu je nájemce povinen uhradit veškeré náklady spojené s likvidací škody, která vznikla na vozidle a jeho příslušenství nebo v souvislosti s provozem vozidla v období.

Lze-li náklady na likvidaci škodní události uplatnit u pojišťovny, u které je vozidlo pojištěno, je nájemce povinen zaplatit spoluúčast 10% z pořizovací ceny vozu, nejméně však 10.000,- Kč a zaplatit odtah na pronajímatelem určené místo. Při krádeži pronajatého vozidla je nájemce povinen zaplatit pronajímateli spoluúčast 10% z pořizovací ceny vozidla. Nájemce je dále povinen uhradit pronajímateli veškeré oprávněné nároky či případné srážky pojišťovacího ústavu. Nájemce vozidla je odpovědný za škody na půjčeném vozidle způsobené jím, ale i osobami třetími v případě nezjištění viníka, a z tohoto důvodu doporučujeme připojištění zproštění spoluúčasti na škodě na nulu.

Nájemce hradí všechny škody, včetně ušlého zisku po dobu opravy vozidla, které vznikly řízením najatého vozu pod vlivem alkoholu, léčiv nebo drog.

Nájemce souhlasí s tím, že nájemné či případné doúčtování je pronajímatel oprávněn provést z kreditní karty nájemce. Popř. zaplatí škodu v hotovosti.

Nájemce souhlasí s tím, aby pronajímatel jeho osobní údaje ukládal a používal za účelem naplnění smlouvy. Tyto osobní údaje budou poskytnuty třetím stranám pouze tehdy, pokud to pronajímatel bude považovat za nevyhnutelné k odvrácení nebo k vyhnutí se nezákonného či zákonem postižitelného jednání.

GarCars - Pavelkova 222/2, Olomouc - Bystrovany, 779 00
+420 734 899 981 
Všechna práva vyhrazena © 2021
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!